Objevujte s námi Českou republiku!


Projekt VisitBohemia.cz - soustava internetových turistických informačních portálů obsahující komplexní informační servis o regionech a turistických cílech České republiky.

The VisitBohemia.cz project is a system of tourist information web sites, which contains comprehensive information service on the regions and tourism objectives of the Czech Republic.

VisitBohemia